Орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Статистик

Орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт

2022 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдөр Орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанк, Засгийн газар болон банкуудын...